Bursa Masaj Salonu Masöz Esra

Bursa Masaj Salonu

 

Öte taraftan, sertleşme alt limitte olduğundan, kazanılmış durumu ne pahasma olursa olsun korumam, hatta imkân bulursam sağlamlaştırmam gerekiyordu ki, kendimi yeterince güvenlikle donatmış, böylelikle de bana, duruma egemen olduğumu düşündürecek ve başarılı olmak için kafi garantiyi sağlayacak ruhsal durumu yakalayabileyim. En güçlü günlerimde olduğu gibi, kendimi taşkınlıkla öne vermemin tek amacı, lüzumlu sertleşmeyi sağlamaktı. İçine düşmüş olduğum bunalımın ve bu bunalımın, sürdürmekte olduğum girişime vereceği zararın farkmda olarak temasm, dolayısıyla da sertliğin giderek azaldığım duyumsarken, Laura’nın edilgenliği de giderek artıyor, ani bir hareket yaparak beni dışarı atmaktan çekiniyordu, öyle ki hâlâ içinde olduğuma Bursa Masaj Salonu

Bursa Masaj Salonu

 

Laura, bir eli ensemde, öteki eli omzumda, tepki vermiyordu, sonucunda başarısızlığa uğrayıp, kendimi dışarıda bulduğumda bana var gücüyle sarıldı, ne var ki bu, durumu kavramış olmasından kaynaklanıyordu… Başını kaldırıp, ne söyleyeceğini bilemez gözlerle baktı bana; bana gelince, artık zamanın geldiğini, düşündüğümü yapmak için çok sevgi, biraz da yüreklilik gerektiğini duyumsadım. Ertesi gün erkenden dışarı çıkıp, sabırsızlığımı yatıştırmak için Seine Bursa Masaj Salonu Nehri’nin rıhtımlarında dolaştım. Saat dokuzda, bir taksiye atlayıp Malesherbes Sitesi’ne gittim. Ortalıkta kimse yoktu; Frochot Sokağı’nin köşesindeki lokantanın tezgâhında oturup beklemek mecburiyetinde bırakıldım. Saat onu “Burada olmaz. Seni evimde dinlerim, iki saat sonra. Bu süre içinde telefon edip yerime bakacak birini sadece bulabilirim. İşte adresim.”

 

çeyrek geçiyordu ki, önce Lili’nin, arkasından da iki kızın geldiğini gördüm. On dakika daha bekledim ve yukarı çıktım. Kapıyı Lili açtı. Kaniş daha ortalıklarda yoktu, kucağına almamıştı, insanlar sabahları nezaket gösterilerine daha az eğilimli oluyor. Bana iyi sabahlar demedi, kapıyı ardına kadar açmadı, içeri de buyur etmedi. Başımı birden kaldırdım. “Nereden biliyorsun?… “Dün akşam, kâğıtlarda öyle çıktı. Bir kupa papazı ve bir sinek valesi… Bursa Masaj Salonu Maça kızı ortada yer almıştı.” “Bu ne demek, peki?” “İnsan her vakit, yaşı geçmiş bir muhabbet tellalına gerek duyar, demek.” “İnsafsızsın.” Ayaklanırım dibinde bir şeyin kıpırdadığım duyumsadım. Eğilip kanişi kucağına aldı ve okşamaya başladı. Bana sert sert bakıyordu.